Sürdürülebilir modanın önemini önceki yazımızda(link eklenecek) anlatmıştık. Kişisel olarak sürdürülebilir modayı desteklemek isteyenler için bu yazımızda dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir modayı destekleyen markaları listeledik.

1. RESTORE JEANS

Restore kolay ve hızlı tüketilen modaya karşıt bir marka.Kullanılmış denimin rahatlığı ile size özel eşsiz tasarımlar yapıyor.

Sürdürülebilir Moda — Restore Jeans | Emarkan
Restore Jeans

2. REFLECT

Reflect “Sürdürülebilir ve katılımcı

Son zamanlarda sıkça duyulan bir kavram olan sürdürülebilir moda doğaya saygılı, geri dönüştürülebilir, etik ürünlerin üretilmesini hedefleyen bir kavram.

Çok hızlı değişen moda kavramı insanları aşırı tüketime itiyor. Gücünü ticari açlık ve tüketicinin sonsuz tüketme duygusundan alan moda sektörünün en büyük etkilerinden biri de hiç şüphesiz sosyal medya.

Sürdürülebilir modanın…

Emarkan | Kendi Markanı Yarat

Domain Nedir?

Web üzerinde yayın yapan siteleri ziyaret etmek için Google Chrome, Opera, Internet Explorer gibi tarayıcılar kullanıyoruz ve istediğimiz bir siteyi ziyaret etmek istediğimiz zaman kullandığımız tarayıcıların “adres çubuğu” kısmına “http” ya da “https” ile başlayan ve .com, .net gibi bir uzantıyla biten bir site adı yazdığımızda bu adrese…

Birkaç Adımda Marka Yaratma Süreci | Emarkan — Kendi Markanı Yarat

Markalaşmak Nedir?

Markalaşmak işinize veya kendinize içerisinde bulunduğunuz piyasada diğer insanlar ve markalar arasında ayırt edilebilir yer bulmaktır. Yani diğerleri arasında farklılaşmaktır. Bu sayede diğer markalar arasında daha tercih edilir hale geliriz.

1. Hedef Kitle Belirleme

Hedef pazarınızı “segmente etmek” çok kritik bir aşamadır. Segmentasyon markanızın içinde bulunduğu pazarın müşterilerinin…

Emarkan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store