Adım Adım Sıfırdan Bir Marka Yaratma Süreci

Markalaşmak Nedir?

Markalaşmak işinize veya kendinize içerisinde bulunduğunuz piyasada diğer insanlar ve markalar arasında ayırt edilebilir yer bulmaktır. Yani diğerleri arasında farklılaşmaktır. Bu sayede diğer markalar arasında daha tercih edilir hale geliriz.

1. Hedef Kitle Belirleme

Hedef pazarınızı “segmente etmek” çok kritik bir aşamadır. Segmentasyon markanızın içinde bulunduğu pazarın müşterilerinin; coğrafi, demografik, psikolojik ve davranışsal özelliklerine göre onları gruplara ayırmaktır.

Bu aşamada pazar araştırması yaparak hedef pazarınızdaki müşteri segmentlerini belirledikten sonra işiniz için en karlı olabilecek müşteri kitlesini seçmek olmalıdır.

Bundan sonra geriye seçtiğiniz segmente göre markanızı kitlenize hitap edecek şekilde yaratmak kalıyor ve tabii ki aşağıdaki adımları sabırla uygulamak.

2. Marka İsmi Bulmak

Markanızın adının ne olacağı çok önemlidir. Sadece seçtiğiniz isim bile çok büyük bir fark yaratır. Lider bir marka uzun vadede aslında isimden başka bir şey değildir. Nedeni ise çok basit! İnsanların hakkınızda bileceği ilk şey markanızın ismidir.

Güçlü bir markanın ismi kısa ve öz olmalı, başka markaların isimleriyle benzetilmemeli, çağrışım yapmamalı, göze ve kulağa hitap etmeli. Telaffuzu kolay olmalı ve global düşünülmeli. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki akılda kalan, öğrenmesi, söylemesi kolay olan markalar her zaman markalaşma sürecini daha kolay yaşarlar.

3. Marka Logosu

Logo marka adınızın tamamlayıcısı, görselliğe büründürülmüş halidir. Dikkat ederseniz başarıya ulaşmış tüm markaların akılda kalan, kendilerine has logoları vardır. Yani markayı bir bireye benzetirsek, logo kişinin imzasına denktir. Logonun markalaşmadaki öneminin bir sebebi de insan algısının en önemli üç işlevinden birine yani görsel algılama yetisine hitap eder.Örneğin ısırılmış bir elmayı nerde görürsek görelim bize Apple markasını anımsatır çünkü marka ve logo özdeşleşmiştir.

Markalaşma sürecinizde, marka adınızdan sonra logonuzu özenle seçmelisiniz ki Apple örneğinde olduğu gibi müşteri kitleniz markanızın adını veya logonuzu gördüğünde/duyduğunda yaratmak istediğiniz markayı anlamalı.

4. Marka Sloganı

“Just do it.” Aklınıza neyi getiriyor? Elbette tüm dünyanın olduğu gibi bizim de aklımıza Nike geliyor. Markanızı yaratma sürecinde bir sonraki adımınız uygun slogan bulmaktır. Az sözcükle hedef kitlenize marka amacınızı iletebilmenin akılda kalıcı yoludur. Slogan seçiminde dikkatli olunmalıdır çünkü bu kadar az kelime ile marka amacınızı ve markanızın karakterini belirlemek vakit alır.

5. Marka Kimliği

“Markalar insan gibidir. Doğar, büyür, yaşar ve ölürler.” sözünden yola çıkarsak markaların kendilerine has karakterleri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Tıpkı insanlar gibi!

Markanızı yaratırken, markanızın neyi temsil edeceğine, hedef kitlesine iyi karar vermelisin. Uygun bir hedef kitle seçiminden sonra geriye dikkat edilmesi gereken şu hususlar kalıyor:

  • Markanızın karakteri, markanıza bir kullanıcı gözüyle baktığınız zaman, kullanıcılarınızdan biri gibi olmalı.
  • Oluşturduğunuz bu karakter hedef kitlenizde markanızın bir parçası olmak, markanıza ulaşmak gibi istekler oluşturmalı.

Bu noktaya geldiğiniz zaman geriye kalan şey markanızı konumlandırmak olacaktır.

Bunun için bloğumuzu takip etmeyi ve bir sonraki yazımızı beklemeyi unutmayın!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emarkan

Emarkan

More from Medium

Creating my own Solana Token

Solipay Chainlink Node is Live, Enabling People to Make Their Geolocation Available On-Chain

Shift Markets Launches SDK

Matrica Labs: simplifying community engagement via Gamification of discord